XILIUM

Polityka prywatności

Powrót do strony głównej

Poliyka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Xilium Sp. z o. o. 80-383 Gdańsk, ul. Czerwony Dwór 8B, NIP: 5842769198, REGON: 369696211, Numer KRS 0000723271, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 50000,00 zł
 2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.
 3. Udostępnienie Twoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie przez Xilium Sp. z o. o. następuje w celach:
  1. związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. rachunkowych i podatkowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości);
  3. archiwalnych (dowodowych) do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. Twoje dane (o ile wyrazisz na to zgodę - podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mogą być przetwarzane również:
  1. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania.
  2. w celu oferowania Ci bezpośrednio produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania.
 5. Profilowanie oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych w celu dostosowania naszych usług i treści jakie od nas otrzymujesz np. w celu przedstawienia dodatkowych ofert na podstawie geolokalizacji lub ofert kierowanych do dedykowanej grupy wiekowej lub danym statusie rodzinnym. Masz prawo nie podlegać profilowaniu.
 6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy, dochodzenia roszczeń (zgodnie z kodeksem cywilnym), na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych (przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy) a w celach marketingowych do czasu cofnięcia Twojej zgody.
 7. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. innym osobom i podmiotom – jedynie za Twoją uprzednią zgodą.
 8. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), m.in. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.
 9. Xilium Sp. z o.o. nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Xilium Sp. z o.o. zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo udostępnianych przez Ciebie danych osobowych, w szczególności uniemożliwiając dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 11. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Xilium sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
 12. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres mailowy iod@xilium.pl lub stronę internetową. Na zgłoszenia odpowiadamy w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia. Jeżeli będziemy potrzebować więcej czasu, powiadomimy Cię o tym mailowo podając przyczyny opóźnienia i przewidywany termin odpowiedzi na zgłoszenie.
 13. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 14. Nasza Polityka prywatności może ulec zmianom. W przypadku modyfikacji informacji zawartych w Polityce zostaniesz o nich powiadomiony przy pierwszym od momentu wprowadzenia nowych informacji korzystaniu z naszej strony.
 15. O zamiarze wprowadzenia zmian poinformujemy na swojej stronie internetowej z 7 dniowym wyprzedzeniem.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką ma zastosowanie Regulamin znajdujący się na stronie intercity.xilium.pl oraz obowiązujące przepisy prawa.

Polityka cookies

Niniejszy dokument określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkownika za pomocą plików cookies przez Xilium Sp. z o. o. 80-383 Gdańsk, ul. Czerwony Dwór 8B, NIP: 5842769198, REGON: 369696211, Numer KRS 0000723271, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 50000,00 zł zgodnie z Ustawą z dn. 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.);

 1. Xilium wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Xilium.
 2. Xilium przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (np. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Xilium informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Xilium wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
  1. Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  2. Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  3. Google Chrome:www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  4. Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie- zawartosci/
  5. Urządzenia mobilne – sposób zarządzania plikami cookies w urządzeniach mobilnych zależy od modelu wykorzystywanego urządzenia mobilnego. Zaleca się zapoznanie przez użytkowników z politykami prywatności zamieszczonymi na stronach producenta posiadanego urządzenia mobilnego.
 6. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
  1. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
  2. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Xilium w celu identyfikacji Użytkownika.
  4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 7. Polityka cookies może ulec zmianom. W przypadku modyfikacji informacji zawartych w Polityce cookies Użytkownik zostanie o nich powiadomiony w momencie wprowadzenia nowych informacji na stronie intercity.xilium.pl
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką ma zastosowanie Regulamin oraz Polityka Prywatności znajdujące się na stronie intercity.xilium.pl oraz obowiązujące przepisy prawa.
Powrót do strony głównej